fbpx

Povolání budoucnosti – část 1

Umělá inteligence, výpočetní technika a datová analytika. To jsou oblasti, kterým patří budoucnost, uvádí Světové ekonomické fórum. Po kterých profesích bude v následujících letech velká poptávka? Přinášíme několik příkladů.

1. Odborník na umělou inteligenci (Artificial Intelligence Specialist)


Poptávka po této pozici roste nejrychleji. Co vůbec takový odborník dělá? „Učí počítače přemýšlet,“ uvádí americký server Stateuniversity.com. Vytváří například simulace kognitivních procesů a počítačové programy, které dokážou napodobit způsob, jakým funguje lidská mysl. Odborníci na umělou inteligenci do počítačů zkrátka dostávají lidské dovednosti. Stroje pak dokážou lidi zastupovat – prozatím aspoň částečně. Třeba když přijde na rozpoznávání nemocí, obličejů, otisků prstů nebo interpretaci informací.


Co by měl umět?


Znát několik programovacích jazyků, mít přehled v systémové analýze. Odborníci na umělou inteligenci rovněž často vycházejí z kognitivní vědy, která spojuje mimo jiné znalosti ze světa počítačů, neurovědy, lingvistiky a psychologie.


2. Datový vědec (Data Scientist)


Data hýbou světem, a tomu odpovídá i trh práce. Poptávka po datových vědcích, inženýrech, konzultantech a analyticích je na vzestupu. „Datová věda je průsečíkem statistiky, softwarového inženýrství a byznysu. Poskytuje informace o tom, jak funguje svět. Úkolem datových vědců je interpretovat tyto informace tak, abychom se mohli smysluplně rozhodovat,“ popisuje platforma Code Academy.


Očekává se, že datové týmy budou součástí stále většího počtu společností, které díky nim dokážou efektivněji naplňovat své strategické cíle, analyzovat potřeby cílových skupin i situaci na trhu. Datoví vědci většinou spolupracují například s akcionáři. Radí jim, kudy by se měla firma ubírat.


Co by měl umět?


Datoví vědci by měli znát mimo jiné statistiku, programování a orientovat se v podnikání, tedy mít dobře prozkoumaný byznys plán firmy, pro kterou pracují.


3. DevOps inženýr (DevOps Engineer)


Tahle zkratka v sobě pojí slova „development“ a „operations“ neboli „vývoj“ a „provoz“. Jde o jednu z nejrychleji se rozvíjejících pozic v oblasti IT. Podle e-learningové platformy Edureka se strategie DevOps nově uplatňuje při vývoji softwarů, dokáže totiž uzavřít propast mezi vývojáři a IT týmy. Microsoft zase uvádí že DevOps „sjednocuje lidi, procesy a technologie a zákazníkům rychleji přináší lepší produkty“.


Hlavním úkolem DevOps inženýra je spolupracovat jak s vývojáři, tak i s ajťáky, a dohlížet na efektivitu procesů i tvorbu kódů. Může rovněž koordinovat nasazení produktů, které společnost vyvíjí.


Co by měl umět?


Práce DevOps inženýra je do velké míry postavená na dobré komunikaci mezi různými týmy, proto jsou žádoucí skvělé soft skills, tedy komunikační a organizační dovednosti. Měl by rovněž umět spravovat zdrojový kód, zvládat automatizaci nasazení a vědět, jak chránit aplikace před útoky nebo sestavit bezpečný software. DevOps strategie totiž umožňuje rychlejší vývoj, systém však může být náchylnější k napadení hackery. Nová rizika musí mít DevOps inženýr pod kontrolou.


4. Hacker růstu (Growth Hacker)


Jeden z nejnovějších oborů v online marketingu, který pomáhá firmám růst. Growth hacking spojuje technologie, marketing a data. Hlavním úkolem growth hackera je zaručit růst firmy nebo produktu tím, že spojí know-how z několika oblastí najednou. Jinak řečeno, growth hackeři přicházejí s vychytávkami, které jsou často lowcostové, přesto dokážou rychle rozšířit povědomí o značce.


Co by měl umět?


„Pro growth hackery je typická vzácná kombinace analytického přemýšlení, založeného na datech, a kreativity. Ta je nutná pro unikátní využití získaných informací,“ uvádí Lukáš Lískovec, který jako hacker růstu pracuje už přes šest let. Neméně důležité je neustále vyhodnocovat zpětnou vazbu cílového publika a podle toho upravovat strategii.


Sdílet příběh: