fbpx

Postřehy dělníka diplomacie – 2

Co je dnes tedy špatně? Při svých myšlenkových pochodech nevycházím primárně ze statistik dynamicky rostoucího HDP, ale z toho, co jsem na vlastní oči viděl a zažil – hlavně jako konzul při pohovorech s tamními žadateli o víza. Nebudu vás citově vydírat popisováním těch hlubokých prosících černých očí volajících „já chci odsud pryč“. Už proto, že se mě při tom ti vízoví žadatelé permanentně pokoušeli nějak podvést, a já jsem tím pádem jako konzul v Africe sice zažíval spoustu různých dost intenzivních emocí, nicméně dojetí to tedy nebylo opravdu nikdy – s jedinou milou výjimkou, když jsem takřka plakal štěstím při mém posledním odletu z mezinárodního letiště v hlavním městě země mého tehdejšího diplomatického působiště, opojený euforickým pocitem, že už to mám konečně za sebou.

Uvědomuji si samozřejmě, že moje zkušenost konzula byla hodně specifická. Myslím tím to, že jsem se při své práci dostával primárně do kontaktu s disproporčně velkým počtem podvodníků. Současně si ale, čím více mé tehdejší negativní emoce s odstupem času vyprchávají, kladu otázku, jak jsme se na této všeobecné mizérii přičinili my sami historicky i tím, jak k Africe přistupujeme dnes. Když říkám „my sami“, tak tím samozřejmě myslím především ony bývalé evropské kolonizátory, ale ve druhém sledu taky nás, Čechy. A nenarážím tím na našeho znamenitého lékaře a vědce doktora Emila Holuba, jehož zápisky z „kolonisace Afriky“ jsou mimochodem místy mimořádně výživné a myslím, že kdyby jejich skutečný obsah byl v široké veřejnosti více znám, museli by v Holicích kolem jeho sochy postavit ochranný plot…


Dr. Emil Holub, Kolonisace Afriky, 1882: „Marnivo a sobecko jest naše dítě tolikéž jako dospělí divocí černoši. Kdybychom černocha prohlásili a uznali společníkem s námi úplně rovnoprávným, sobeckost jeho ještě prudčeji by se zmohla, vzrůstala by a se živila, a následky toho byly by lhostejnost, nevážnost, ba opovržení, které nedospělec, jednaje se vzdělancem, obyčejně projevuje a tak odměňuje se mu za jeho slabost! Proto napišme ‚mírnost a dobrotivost‘ na svůj prapor pro každou chvíli, kdykoli obcujeme s nimi; ‚vážnou výstrahu‘, hledíce do budoucna, kde se nám zdá nutnou; a ‚trest‘, jestliže jsme vše dobře uvážili, tam, kde dobrota a výstraha minuly se s výsledkem. A jako při našich dětech uplynou léta, než jsou oprávněny postaviti se na naše místo, tak bude u černochů potřebí mnoha a mnoha let, než tak daleko dospějí, aby mohli býti vystrojeni všemi právy vzdělaného státu.“


Mám tím spíš na mysli tu dnes v určitých akademických kruzích populární myšlenku, že se naši prapředci na podmanění a vykořisťování subsaharské Afriky bezostyšně podíleli tím, že brousili korálky v Jablonci, pracovali v textilkách v Tanvaldu nebo nakupovali u Žida kafe. Většinu potomků těch prvních dvou zmíněných jsme za to, pravda, řádně vytrestali po pětačtyřicátém, ale to už skutečně odbočuji až příliš jinam.Ti lidé zkrátka svým zemím nevěří, a nechtějí v nich tím pádem ani žít.


Opět vyjdu z mé zkušenosti práce českého konzula v subsaharské Africe. Během pohovorů s vízovými žadateli mi postupně došlo, kde je ten základní problém a bigger picture. Ti lidé zkrátka svým zemím nevěří, a nechtějí v nich tím pádem ani žít. Netvrdím samozřejmě, že úplně všichni, asi dokonce ani ne většina z nich. Týká se to ale natolik významné části populace, že ty země prostě mají dlouhodobý strukturální problém velký jak prales v Kongu. A my bohužel s nimi. A taky podle mě zkratkovitě platí, že pokud už obyčejní subsaharští Afričané ve svých domovinách náhodou zůstat a pracovat chtějí, tak jejich ideální představou je jezdit v bílém Land Roveru s nápisem UN.


Nedivím se jim, problém je ale v tom, že s tímto myšlenkovým přístupem ty země ze současného zmaru a bídy nevybřednou nikdy. Což je z velké části způsobené tím, že s nimi jejich řadoví občané necítí sounáležitost toho typu, jaký máme s našimi vlastmi my tady v Evropě, i když na ně často a po právu nadáváme. Přesněji řečeno, oni tu sounáležitost občas i cítí, ale víceméně jenom ve chvílích jakéhokoli mezinárodního fotbalového šampionátu.


Sdílet příběh: