fbpx

Poradíme si s přelidněním? Část 2: Síla vzdělání

Počet obyvatel planety Země neustále strmě roste. Denně se průměrně na světě narodí přes 375 tisíc lidí. Pokud odečteme úmrtí, denní nárůst obyvatel planety je 220 tisíc lidí, tedy 1,5 milionu týdně. Tímto tempem vzroste světová populace za dva měsíce o více než o jednu Českou republiku. Každý lidský život znamená radost, ale také zátěž pro planetu. Jednou z hlavních příčin přelidňování je nedostatečné vzdělávání, o kterém budou následující řádky.

Klasická demografie tradičně rozeznává čtyři fáze demografického vývoje, které nám pomohou pochopit, jak zmírnit přelidňování planety. První fáze je spjatá s přírodou, vázána na nejstarší epochy lidských dějin. Končí v 18. století a vyznačuje se velkou porodností i úmrtností. Počet obyvatel světa stoupá pomalu, protože v důsledku válek, nemocí nebo hladu dochází k velkým ztrátám na životech.


Druhá fáze, o které psal pastor a ekonom Thomas Robert Malthus, je ovlivněna modernizací především v zemědělství. Vyšší hospodářské zisky a dostatek potravy vedou k menší úmrtnosti. Potomků se v rodinách rodí tolik, co v předchozí fázi, ale méně jich umírá, proto skokově roste počet populace. Například v Anglii došlo v průběhu 19. století ke zdvojnásobení počtu obyvatel během 100 let. V současnosti je tento trend typický pro mnohé zaostalejší africké a asijské státy.Podle desítek výzkumů je patrné, že hlavním faktorem poklesu počtu dětí v rodinách je modernizace a vzdělávání.


Řešením je pomoci těmto státům s přechodem z druhé na třetí fázi demografického vývoje, ve které již klesá počet narozených dětí. Podle desítek výzkumů je patrné, že hlavním faktorem poklesu počtu dětí v rodinách je modernizace a vzdělávání. Lidé od poloviny 19. století začali myslet na to, kdy založit rodinu a jak velká bude, aby se o ni dokázali postarat. Přestaly se ve velké míře rodit děti bez zajištění. Třetí fáze nakonec ústí ve fázi čtvrtou, kdy stále klesá počet narozených dětí, až se populace nejen že stabilizuje, ale v některých letech dochází k jejímu poklesu. Na mnoha místech navíc společnost stárne.


Polovina světa dosáhla fáze třetí a čtvrté, kdy po bouřlivých letech drastického populačního nárůstu dochází ke stabilizaci počtu obyvatel. Například v Japonsku došlo k rychlému přechodu z druhé rovnou na čtvrtou fázi během 30 let po druhé světové válce. Američané, kteří uvalili na Japonsko nucenou správu, pomohli v zemi s rozvojem vzdělávání a zdravotnictví. Indoktrinovaná západní kultura vedla k tomu, že průměrný počet narozených japonských potomků se mezi lety 1950 a 1975 snížil z průměrných více jak tří na současné průměrné dvě děti. Moderní pracovní místa vyžadující dlouhou školní docházku a následně řadu let praxe ženám nedovolí, aby rodily velký počet dětí, jako tomu bylo dříve. Modernizace v Japonsku vedla k tomu, že se od roku 2000 počet obyvatel fakticky nemění. Závěry komise Evropské unie uvádí, že je nutné civilizovat státy druhého a třetího světa. Jen postupný rozvoj školství a modernizace práce v těchto oblastech může vést k tomu, že se sníží počet dětí, které tamější ženy rodí.


Evropa a Severní Amerika jsou relativně stabilní v počtu obyvatel, negativní dopady pro celý svět mají aktuálně počty narozených dětí v Africe, Asii a Jižní Americe. Natalita na těchto kontinentech vede k tomu, že dnes přibyde na světě za každých méně jak 15 let neuvěřitelná jedna miliarda lidí, tedy obyvatelstvo sta českých republik. 


Závěry komise Evropské unie uvádí, že je nutné civilizovat státy druhého a třetího světa. Jen postupný rozvoj školství a modernizace práce v těchto oblastech může vést k tomu, že se sníží počet dětí, které tamější ženy rodí. Lidé budou nuceni změnit staleté návyky, jinak v moderní společnosti neobstojí. Toto radikální, drahé a kontroverzní řešení však pomůže nejen v otázce populace, ale postupně i v emancipaci žen či celosvětové migraci, protože přebytek pracovních sil v těchto státech nebude tak enormní jako dnes. Pokud se záměr EU podaří, výsledky povedou také ke stabilizaci celosvětového zemědělství a celkově k ochraně planety.


Popisovaná možnost rozvoje a ochrany však není jediné možné řešení, o vyhlídkách pro budoucnost a možném zploštění demografické křivky poví ještě závěrečné třetí pokračování tohoto seriálu. 


Sdílet příběh: