fbpx

Jak tající permafrost mění svět?

Představte si věž, která se najednou začne hroutit, protože zespodu postupně vytahujete cihly. To se teď děje i s trvale zmrzlou půdou. Taje, narušuje svrchní vrstvy a zcela mění podobu krajiny i ovzduší.

Aktuálně roztává až pětina zmrzlé arktické půdy. Krajina kolem je kvůli tomu nestabilní, objevují se sesuvy půdy i povodně. Zemina může infikovat pitnou vodu i zdroje potravy. Místy se bortí kusy silnic i měst. Do atmosféry se navíc uvolňuje oxid uhličitý, methan a oxid dusný – látky, které umocňují skleníkový efekt a oteplují planetu.


Na problémy způsobené odtáváním permafrostu se můžeme připravit jen stěží. Jeho chování je totiž velmi těžké předvídat. „Je to jako s počasím. Můžeme vycházet z modelů sestavených na základě minulé zkušenosti, ale jakékoliv predikce jsou velmi obtížné. Odtávání permafrostu už nezastavíme – důležitější je hledat cesty, jak ho zpomalit. Třeba zastavit odlesňování a pěstovat vegetaci, která si umí se skleníkovými plyny poradit. A taky zkusit odhadnout další vývoj odtávání, aby se města a v nich žijící lidi mohli včas připravit na extrémní změny krajiny,“ říká mikrobiolog Jiří Bárta, který koordinuje mezinárodní výzkumný tým a pravidelně na Arktidu jezdí. Data, která tu vědci sbírají, pak slouží výzkumníkům po celém světě. Na jejich základě vznikají modely, které se budoucímu vývoji permafrostu snaží aspoň trochu přiblížit.


Sdílet příběh: